Regulamin sklepu internetowego tampogadzet.pl

 

I. INFORMACJE O FIRMIE.

Sklep internetowy TAMPOGADZET.PL prowadzony jest przez firmę:

POSITIVE GIFTS Daria Goździńska

ul. Poniatowskiego 17/6

44-100 Gliwice,

NIP 969-123-52-12

REGON: 241698531

Na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej o numerze I/545/2010 zarejestrowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, dalej zwany Sklepem.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Realizacja sprzedaży w sklepie odbywa się zgodnie z poniższym Regulaminem.

2. Przedmiotem sprzedaży są wszystkie produkty przedstawione w sklepie, są one oryginalne, fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych.

3. Cennik i inne informacje dostępne w sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wyłącznie potwierdzone przez konsultanta sklepu drogą e-mailową, pisemnie lub faksem zamówienie stanowi wiążącą ofertę w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.

4. Obszarem działania sklepu objęta jest cała Polska. Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku, natomiast ich obsługa i realizacja odbywa się w od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00. Zamówienia złożone po godzinie 17:00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą w następującym po nich dniu roboczym.

5. Wszystkie ceny produktów wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają 23% podatku VAT.

 

III. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE

1. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza pełną akceptację Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad sprzedaży.

2. Zamówienia w sklepie może składać każda firma, która:

- prawidłowo wypełni elektroniczny Formularz Rejestracyjny (https://www.tampogadzet.pl/registration) podając dane niezbędne dla realizacji zamówienia,

- zamawiając poprzez stronę www.tampogadzet.pl, doda do koszyka odpowiednią ilość produktów i wybierze preferowaną formę przesyłki,

- zamawiając e-mailem, prześle na adres sklep@tampogadzet.pl wypełniony formularz zamówienia dostępny tutaj

- zamawiając faxem, prześle na numer XX XXXXXXX wypełniony formularz zamówienia dostępny tutaj.

- opcjonalnie - uzupełni pole "Uwagi do zamówienia" o istotne informacje dotyczące szczególnych cech zamawianych produktów (np. znakowania),

3. Sklep może odmówić realizacji zamówienia na każdym etapie w szczególności, gdy dane podane przez klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

4. Po przesłaniu zamówienia konsultant sklepu ustali z klientem dokładną ilość zamawianych produktów - co wynika ze sposobu ich pakowania, omówi ewentualne „Uwagi do zamówienia” podane przez klienta oraz poinformuje o terminie realizacji.

5. Informacje dotyczące możliwości znakowania towaru, doboru odpowiednich technik oraz związane z tym koszty przedstawiają konsultanci Sklepu przed przyjęciem zamówienia.

6. Ceny produktów wyświetlane w Sklepie nie zawierają kosztów znakowania oraz kosztów przesyłki, dlatego po złożeniu zamówienia zostanie ono uzupełnione o w/w koszty i przesłane klientowi do akceptacji. 

7. Składając zamówienie w sklepie klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT oraz pro forma bez podpisu na zakupione produkty.

8. Rabaty i promocje przyznawane są tylko dla produktów dodawanych do koszyka.

 

IV. Formy płatności. i warunki sprzedaży.

1. Po złożeniu zamówienia i otrzymaniu na podany podczas rejestracji adres e-mail faktury pro forma, należy dokonać płatności na podane poniżej konto.

Dane do wpłat:

POSITIVE GIFTS 

ul. Poniatowskiego 17/6

44-100 Gliwice

Konto: BZWBK

07 1090 2590 0000 0001 3080 1170

UWAGA: w tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub numer faktury pro forma.

2. W szczególnych przypadkach forma płatności będzie ustalana indywidualnie.

3. Termin realizacji zamówienia liczony jest od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia,  akceptacji projektu i zaksięgowania płatności.

4. W przypadku zmian w zamówieniu dokonywanych przez zamawiającego, termin realizacji jest liczony od dnia ostatniej modyfikacji.

5. Termin realizacji ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia i wynosi najczęściej 7-14 dni, W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia nie uznajemy żadnych kar umownych czy rabatów powyżej 0,1% za każdy dzień zwłoki w wysyłce towaru, chyba, że odrębna umowa stanowi inaczej.

6. W przypadku braku wpłaty zamówienie nie będzie realizowane.

 

V. Wysyłka towaru

1. Na terenie Miasta Gliwice towar dowożony jest nieodpłatnie pod wskazany przez klienta adres po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu telefonicznie.

2. Na terenie kraju przesyłki wysyłane są firmą kurierską lub Pocztą Polską – koszt przesyłki określany jest indywidualnie dla każdego zamówienia.

3. Przy zamówieniach przekraczających wysokość 5.000 złotych (netto) koszty transportu są w całości pokrywane przez Sklep.

 

VI. PROMOCJE I RABATY

1. Promocje i oferty specjalne na wybrane produkty dostępne są w dziale PROMOCJE.

2. Klienci mogą otrzymywać informacje o aktualnych promocjach i nowościach pocztą elektroniczną, dodając swój adres e-mail w polu Newsletter.

3. Cenimy sobie lojalność stałych klientów, oferując w ramach programu rabatowego upusty cenowe po przekroczeniu łącznej sumy zamówień na kwotę 5000 zł netto – 2% oraz 10000 zł netto - 5% od cen przedstawionych w Sklepie.

4. Rabaty nie są naliczane dla produktów w cenie promocyjnej oraz znajdujących się w dziale Promocje.

5. Oferujemy bardzo atrakcyjne rabaty dla agencji reklamowych.

6. Stosowane w Sklepie rabaty i promocje nie sumują się.

 

VII. ASORTYMENT SKLEPU

1. Pracownicy Sklepu dokładają wszelkich starań aby informacje o produktach nie zawierały błędów. W przypadku zauważenia błędu lub wątpliwości co do treści opisu produktu prosimy o zgłoszenie tego faktu najlepiej drogą mailową.

2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w opisach dostarczonych przez dostawców zewnętrznych.

3. W przypadku widocznych błędów w cenach produktów Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, zawierającego w/w produkt w czasie 24 godzin od daty złożenia zamówienia.

 

VIII. REKLAMACJE I ZWROT TOWARU.

1. Wszystkie towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. W przypadku stwierdzenia wady, reklamowany towar należy bezpiecznie zapakować (najlepiej w oryginalne opakowanie) wraz ze wszelkimi dodatkami, które klient otrzymał i przesłać na adres Sklepu. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący. Produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne wynikające z niewłaściwego użytkowania nie będą przyjmowane.

2. Zgodnie z Ustawą "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" prawo zwrotu mają jedynie konsumenci czyli osoby prywatne, jednak wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów, w uzasadnionych przypadkach Sklep dopuszcza możliwość dokonywania zwrotów (na zasadach opisanych w w/w. ustawie) również przez firmy, aczkolwiek dopiero po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z konsultantem, co zostanie potwierdzone drogą mailową lub pisemnie..

3. Produkty, które zostały poddane znakowaniu nie podlegają zwrotowi.

4. Z zamówienia można zrezygnować do momentu gdy Sklep nie podjął działań związanych z: zamówieniem materiałów do produkcji, z samą produkcją lub znakowaniem towaru.

5. W przypadku wykrycia wady towaru lub błędnej realizacji zamówienia fakt ten należy natychmiast zgłosić konsultantowi Sklepu. Termin składania reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

6. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie towaru na własny koszt lub dostarczenie osobiście na adres Sklepu, załączając pisemny opis wady produktu oraz swoje dane i nr zamówienia.

 

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

1. Sklep dokłada wszelkich starań aby zabezpieczyć informacje uzyskane od swoich klientów. Korzystanie z witryny sklepu dostępnej pod adresem www.tampogadzet.pl odbywa się za pośrednictwem połączeń szyfrowanych SSL. Dane z formularza rejestracyjnego przechowywane są w odpowiednio zabezpieczonej formie na serwerze Sklepu.

2. Zbiór adresów e-mail subskrybentów Newslettera informowanych o promocjach i nowościach stanowi bazę biznesową i nie podlega rejestracji w GIODO. Udział w subskrypcji jest dobrowolny i w każdej chwili, mailowo bądź telefonicznie, można wycofać zgodę na jego otrzymywanie.

3. Firma POSITIVE GIFTS nigdy nie zwraca się do swoich klientów z prośbą o podanie loginu oraz hasła do konta firmowego utworzonego w sklepie internetowym. Wszelkie tego typu działania stanowią próbę wyłudzenia poufnych danych przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia próby wyłudzenia danych prosimy poinformować o tym fakcie konsultantów sklepu.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku gdy opóźnienie jest spowodowane przez czynniki niezależne od firmy, o czym niezwłocznie poinformuje klienta.

2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory natury prawnej rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby POSITIVE GIFTS.

3. Sklep zastrzega sobie prawo wykorzystania wyprodukowanych oraz oznakowanych produktów reklamowych w celach marketingowych.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do wykorzystania logotypów firm i instytucji składających zamówienia do celów marketingowych, chyba że zamawiający zadecydował inaczej i przesłał pisemne potwierdzenie na adres sklepu. Znaki firmowe oraz logotypy firm składających zamówienie nie będą udostępniane osobom trzecim.

5. Wszelką korespondencję należy kierować na adres:

Positive Gifts Daria Goździńska

ul. Grottgera 19/6 44-100 Gliwice

 

 


Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zawartość 'Tampogadzet.pl' stanowi zaproszenie do składania ofert.

zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.